Planszówki polecane dla dzieci

Do popularnych rodzajów gier planszowych, warto zaliczyć ameritrashe oraz hybrydy. Są one niesamowicie powszechne, a co za tym idzie zyskują wraz z biegiem czasu coraz szersze grono zwolenników. Czym się charakteryzują o tym dowiesz się z poniższych fragmentów naszego wirtualnego informatora.
Ameritrashe
Ten rodzaj planszówek opiera się na silnym powiązaniu z Ameryką, a ściślej ze Stanami Zjednoczonymi. Nieprzypadkowo zatem jest już owa nazwa – Ameritrashe. Są to takie zabawy planszowe, które kładą szczególny nacisk na klimat, scenerię, tematykę. W nich występuje nagromadzenie rozlicznych bohaterów i nie brak także wielorakich frakcji. O tym, jak powiedzie się grającemu, w szczególności decyduje rzut kości, ale też losowanie kart- w zależności od typu gier. Można także zwrócić uwagę na to, iż zasady dotyczące ameritrashy są mocno zróżnicowane, więc lizyna nie ma tu jednych, ściśle określonych reguł jak w przypadku szeregu innych typów zabaw. Warto wspomnieć też o tym, iż ten wariant gier wymaga wyższego progu wejścia niż gry jakie mają kategorię euro.
Hybrydy
Im więcej rozlicznych rodzajów gier pojawia się na rynku, tym samym można mówić o systematycznym postępowaniu procesu ewidentnego zacierania się granic między poszczególnymi ich kategoriami. Generalnie, wiele cech typowych niegdyś dla danych rodzajów gier zaczyna się przeplatać w kompletnie odmiennych ich kategoriach. Wielokrotnie producenci takich hybryd, bo w ten sposób owe produkcje można określić, podkreślają tematykę w grach euro, a nawet kuszą się o uwzględnienie w nich zagadnienia losowości. Można zatem śmiało stwierdzić, iż nie jest dzisiaj na topie, a na pewno mniej niż niegdyś, klasyczna klasyfikacja gier.

Related Posts